Skip to main content

Jubelpark 2030

Jubelparksite wordt nieuw socio-cultureel vlaggenschip voor België, en dit tegen 2030, de 200 ste verjaardag van België.

Op initiatief van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, slaan de vice-premier en minister belast met de Nationale Loterij Vincent Van Peteghem, de minister belast met Beliris Karine Lalieux, de minister van Defensie Ludivine Dedonder, de staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel de handen in elkaar om van de Brusselse Jubelparksite opnieuw een aantrekkelijk, socio-cultureel en wetenschappelijk Belgisch vlaggenschip te maken en dit tegen 2030, de tweehonderdste verjaardag van België.

Het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Museum Kunst en Geschiedenis (K&G), het Koninklijk Legermuseum en vzw Autoworld ontwikkelen, samen met de vzw Horizon 50-200, een ambitieus masterplan voor de Jubelparksite te ontwikkelen onder de vlag ‘Jubelpark 2030’. Het Jubelpark en haar instellingen worden plaatsen waar ontmoeting, participatie, meerstemmige dialoog en constante uitwisseling centraal staan met een sterke Europese oriëntatie.

Zowel binnenlandse als buitenlandse actoren worden betrokken, evenals de burgers.


Het meest uitdagende erfgoedproject in Europa

Het masterplan heeft tot doel om de collecties naar internationale normen voor het publiek te ontsluiten, grootschalige renovaties van de gebouwen door te voeren en het wetenschappelijke werk van de instellingen mogelijk te maken op een hedendaagse manier. Er komt een collectiedepot en een grootschalige herinrichting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het Museum Kunst en Geschiedenis (K&G) wordt voorzien. Verder wil het masterplan een reflectie opstarten over hoe beide hallen te optimaliseren en synergiën onderzoeken op vlak van collectiebeheer en publieksactiviteiten op schaal van de site.

Het gelijkvloers van de Bordiau-vleugel zal tijdelijk worden omgebouwd tot een voorlopige tentoonstellingsruimte. In deze vleugel zal de tentoonstelling “Naar Nieuwe Werelden: Belgische verkenning door tijd en ruimte”, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de raad van Europese Unie, getoond worden. Er komt ook een Europese wedstrijd voor jonge architecten waarbij die oplossingen kunnen voorstellen voor het overkappen van de verkeerstunnel die het park doormidden klieft. De vernieuwde Jubelparksite wil ook een toonbeeld zijn van duurzaamheid, ecologische renovatie en innovatie.

Een nieuw socio-cultureel vlaggenschip

Op 1 september 2022 heeft staatssecretaris Dermine de vzw Horizon 50-200 opgericht, een gedreven ploeg onder leiding van voorzitster Sophie Le Clercq. Het is hun taak om samen met de betrokken medewerkers van de Belspo-instellingen en de andere instellingen op de Jubelparksite onder de vlag ‘Jubelpark 2030’ het park een nieuw elan te geven, opbouwend richting 2030. De ambitie is de site en haar instellingen te laten uitgroeien tot een nieuw socio-cultureel vlaggenschip in Brussel.

Om dit proces in gang te zetten, heeft Jubelpark 2030 een “Outdoor Lab” opgericht waar kunstenaars en parkbezoekers met elkaar in dialoog kunnen gaan. Jubelpark 2030 verwelkomt ook het Art Nouveau-jaar en een Hoffmann-tentoonstelling vanaf oktober 2023. Daarnaast worden vanaf 2024 twee grootschalige projecten op het kruispunt van kunst en wetenschap, erfgoed en innovatie in gang gezet: één project dat de rol van een museum in de XXIste eeuw bevraagt en één tentoonstelling “Naar Nieuwe Werelden: Belgische verkenning door tijd en ruimte”, onder leiding van de Belgische wetenschappelijke instellingen. Veel meer staat in de stijgers. De programmatie van Jubelpark 2030 wordt mede mogelijk dankzij de steun van de Nationale Loterij en haar spelers. Het doel is de Jubelparksite te laten uitgroeien tot een historische plek waar elke dag opnieuw geschiedenis wordt geschreven door iedereen samen.

Jubelpark 2030 werkt samen met de Regie der Gebouwen, Beliris, de Brusselse overheden, de Europese instellingen, de federale en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook met heel wat partners, private stakeholders en publieke agentschappen om deze ambitie te bereiken.Alexander De Croo

Premier

“Samen willen we van de Jubelparksite de plaats maken waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Het is een collectieve Moonshot, we doen dit samen met onze wetenschappelijke instellingen, met de verschillende musea die hier zijn, met de Regie der Gebouwen en met Beliris”

Johannes Hahn

Europees Commissaris
"Het Jubelpark is het groene hart dat mensen uit heel Brussel en Europa met elkaar verbindt. Wij prijzen ons gelukkig met zo'n uniek park, zo dicht bij ons. Daarom is de Commissie graag betrokken bij de nieuwe plannen die een echte Belgisch-Europese samenwerking weerspiegelen. Samen met de Belgische autoriteiten hebben we net een Europese wedstrijd voor jonge architecten uitgeschreven om innovatieve oplossingen voor de tunnel te ontwerpen. Ik kijk ernaar uit om de Europese creativiteit in actie te zien in het Jubelpark. Dit zou een vlaggenschipproject kunnen worden in het kader van het Nieuwe Europese Bauhaus".

Vincent van Peteghem

Vicepremier en minister
"Met de steun van de spelers van de Nationale Loterij, zetten we het Jubelpark op koers richting 2030. De historische Jubelparksite krijgt een compleet nieuw elan, met twee Europese hubs rond Innovatie en Erfgoed. Wanneer erfgoed, wetenschap en cultuur elkaar vinden en versterken, en in dialoog treden met het grote publiek, dan is de Loterij dé partner bij uitstek om dit mee te ondersteunen."

Rudi Vervoort

Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
"Het Jubelpark is een symbolische toegangspoort tot ons stadsgewest. Het is niet alleen een park, maar ook een parel van ons erfgoed en een ruimte waar men kan sporten en zich ontspannen. Het is een plaats met veel doorgang die van ver zichtbaar is, maar die te weinig wordt benut. Het is onze ambitie om haar weer volop tot haar recht te laten komen!"

Karine Lalieux

Minister
"Het Jubelpark is een symbolische plaats in onze hoofdstad, een oriëntatiepunt in het hart van ons Gewest. Iedereen beseft dat de site moet gerenoveerd worden. Om van dit restauratie- en renovatieproject een succes te maken, is het essentieel dat alle betrokken partijen samenwerken, waaronder ook het federale fonds Beliris. Dankzij de ervaring van zijn teams en zijn financiële steun zal Beliris een essentiële bondgenoot zijn voor het welslagen van dit ambitieuze project, niet alleen vanwege de omvang en de erfgoedaspecten, maar ook vanwege de instellingen die in de gebouwen zijn ondergebracht. Eens te meer bewijst Beliris dat het een belangrijke partner is voor alle grote renovatie- en restauratieprojecten in het Brussels Gewest."

Ludivine Dedonder

Minister
“Dat het War Heritage Institute deel uitmaakt van dit project, is voor mij een evidentie. Een bruisende plaats waar geschiedenis, wetenschap en innovatie samenkomen: dat is waar dit project voor staat. Het zal ons toelaten extra publiek aan te trekken en zo ons verleden, heden en toekomst te laten beleven in deze museale pool in het hart van Europa.”

Mathieu Michel

Staatssecretaris
“De Jubelparkgebouwen zijn van historisch belang. Ze werden gebouwd om de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid van België te herdenken. Sindsdien is het een emblematisch symbool geworden van de Belgische geschiedenis en cultuur. Het onderhouden en verbeteren van deze symbolische gebouwen is een verantwoordelijkheid die we niet alleen aan onze geschiedenis, maar ook aan toekomstige generaties verschuldigd zijn. Sinds 2018 onderneemt de Regie der Gebouwen de renovatie van de daken van het Museum voor Kunst en Geschiedenis, Autoworld en het Legermuseum. De totale kostprijs van de dakwerken bedraagt ongeveer 21 miljoen euro inclusief btw. Met deze renovatie draagt de Regie ook bij tot de ambitie om het Belgische erfgoed energiezuiniger te maken. Voor de 200ste verjaardag van ons land in 2030 zal de Regie alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het Jubelpark zijn rol als belangrijk baken, dat de geschiedenis, de cultuur en de schoonheid van ons land vertegenwoordigt, kan opnemen met een billijke oplossing voor alle betrokkenen bij de site, zodat ze hun opdrachten kunnen uitvoeren.”

Pascal Smet

Brussels staatssecretaris
"De Jubelparksite is een uitstalraam voor de onze federale collecties en Belgisch erfgoed en van belangrijke symbolische waarde voor Brussel. Het Jubelpark is bovendien de groene toegangspoort tot de Europese wijk. De federale regering en het Brussels Gewest slaan vandaag de handen in elkaar om deze site een prachtige toekomst te geven door haar uitzonderlijk verleden op te waarderen en haar erfgoed door te geven aan de toekomstige generaties. Door de restauratie en opwaardering van het architecturale erfgoed en de collecties, de ontwikkeling van de site en de landschappelijke aspecten, de toekenning van vergunningen, de lancering van de wedstrijd voor de overwelving van het openluchtgedeelte van de tunnel en de wil om een Europees erfgoedhub te creëren wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij het project Jubelpark 2030 een fundamentele rol spelen in de toekomst van dit uitzonderlijke erfgoed en het laten schitteren op het internationale toneel. Het doel voor 2030? Er een van de mooiste visitekaartjes van ons Gewest van maken."

Team Jubelpark 2030

Horizon 50-200
“De Brusselse Kanaalzone die in volle ontwikkeling is, focust zich op de hedendaagse kunsten. De Kunstberg is de plaats bij uitstek voor de Schone Kunsten. Naast deze twee kunstplekken in Brussel, willen we een nieuw socio-cultureel vlaggenschip uitbouwen in Brussel. Het zal de plaats worden waar erfgoed, cultuur, wetenschappen en innovatie elkaar ontmoeten, versterken en in dialoog treden met het publiek.”

Philippe Close

Burgemeester
"Het is met veel plezier dat we dit prachtig project Jubelpark 2030 in het hart van de Europese wijk verwelkomen. Hoe kunnen we het tweehonderdjarig bestaan van België beter vieren dan met nòg meer ontmoetingen tussen de Brusselaars, hun instellingen, cultuur en wetenschappen!"

Vincent De Wolf

Burgemeester van Etterbeek
"Als burgemeester van Etterbeek staat het Jubelpark centraal in mijn dagelijks werk. Onze gemeente schittert dankzij haar aanwezigheid en werkt elke dag aan de beveiliging ervan en aan het bestendigen van haar aantrekkingskracht. Met het oog op het tweehonderdjarig bestaan van het land ontbreekt het ons niet aan ambitie en wij steunen het project dat nu vorm krijgt. Wij zijn ook verheugd over de samenwerking met Europa. Niet alleen omdat de Europese instellingen zich in de periferie van de Jubelparksite bevinden, maar ook omdat de meerderheid van de mensen die rond het park wonen, Europa intens vertegenwoordigen. Om dit project in 2030 werkelijkheid te laten worden, moeten we de inwoners rond het Jubelpark volledig betrekken, waardoor we het concept verder kunnen verrijken."

Thomas Dermine

Staatssecretaris
“De ambitie is groot. De huidige site is nog te veel een spiegel van hoe België in de vorige eeuw met haar erfgoed omging. De 200 ste verjaardag van ons land is daarom een uniek moment om met een toekomstvisie voor de site te komen. Het vernieuwde Jubelparksite wordt zo misschien wel het meest uitdagende erfgoedproject van Europa. We krijgen de kans om van de historische site om te vormen tot een campus van participatie en innovatie: met musea die verhalen delen van een superdiverse maatschappij, met tentoonstellingen waarmee we toekomstige generatie kunnen inspireren en instellingen die een platform vormen voor onderzoek en ontmoeting in het hart van Europa.”

Alain Maron

Minister
"Naast zijn functie als groene haven voor culturele instellingen is het Jubelpark ook een kostbare oase van natuur, rust en koelte in het hart van de stad, die door vele inwoners en gebruikers wordt bezocht. Het park speelt een essentiële rol in de aanpassing van de stad aan de klimaatverandering. Het project Jubelpark 2030, dat zal worden gecoördineerd met Leefmilieu Brussel, dat verantwoordelijk is voor het beheer van deze groene ruimte, is een gelegenheid om de kwaliteit en de duurzaamheid ervan te verbeteren ten voordele van iedereen."

DOCUMENTEN

Persdossier:
Programma:
Presentatie: