Skip to main content

EUROPAN 17

STEL U EEN TWEEDE LEVEN VOOR : buurten en gebouwen transformeren naar een inclusief milieu

DRIE SYMBOLISCHE AMBITIES

  1. De tweehonderdste verjaardag van België in 2030 inspireert de visie van het Jubelpark als een nieuw creatief gebied dat de aanwezigheid van Europa in Brussel belichaamt, zowel in zijn structurele vorm als in het publieke gebruik van zijn bebouwde en onbebouwde ruimtes.
  2. Het masterplan uitgewerkt door de vzw HORIZON 50/200 identificeert als één van de 5 projecten een landschappelijke en architectonische ingreep om “de banden tussen de stad, het park en de Europese instellingen te versterken” op historische assen en in de parameter van de “Kennedy” tunnelopening.Het idee is om de verwezenlijkingen van de EU-instellingen en de Commissie in deze parameters toegankelijker en tastbaarder te maken voor het publiek.
  3. De wedstrijd "Europa 17" is een vlaggenschipproject van het initiatief "New European Bauhaus" van de Commissie. Het initiatief is gericht op een positieve en tastbare, cultuurgerichte, mensgerichte en inclusieve ervaring.

De herontwikkeling van het Jubelpark maakt integraal deel uit van de nieuwe stadsvisie van de Europese wijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel, een NEB-referentieproject. De Europese Commissie draagt bij aan de transformatie van de wijk en werkt aan de realisatie van NEB- initiatieven, ook als onderdeel van haar eigen vastgoedstrategie en haar verantwoordelijkheid als een belangrijke speler in de Europese wijk in Brussel.

MONUMENTEN EN NATUUR VERBROKEN DOOR ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Het Jubelpark werd ongeveer 150 jaar geleden aangelegd om de vijftigste verjaardag van België te vieren. Oorspronkelijk ontworpen om de politieke en economische macht van de Belgische staat te verheerlijken, is de context ervan aanzienlijk veranderd sinds de oprichting ervan, gezien de paradigmaverschuiving in de mobiliteit en de geleidelijke ontwikkeling van de Europese instellingen aan de randen van het park. In de afgelopen 50 jaar heeft het park verschillende transformaties ondergaan, als gevolg van een ongelooflijk dichte ondergrondse infrastructuur, waaronder de aanleg van een autotunnel, die over een metrotunnel hangt, die het park in tweeën snijdt in haar centrale as. Het park lijdt ook onder de nieuwe elementen (zware regenval en droogte) ten gevolge van de klimaatverandering.

VRAGEN AAN DE DEELNEMERS

Het gebruik van het park is sinds de oprichting veel veelzijdiger geworden (sport, vrije tijd, mobiliteit, enz.), waardoor het soms in gevaar komt. De EU- Commissie heeft een denktank opgezet om de wijk van de EU-instellingen heruit te denken als een open levende stad, en niet langer als een monofunctionele tertiaire omheinde zone. Recente ontwikkelingen op het gebied van zachte en micromobiliteiten dwingen ons na te denken over de mobiliteit in de komende 30 tot 50 jaar: zal het autoverkeer hetzelfde zijn? Dit zijn grote veranderingen die al aan de gang zijn in de stedelijke omstandigheden van het park.

VAN SCHUMAN NAAR MERODE EN DAAR BUITEN

Het is de bedoeling in brede areaal van deze wedstrijd ( rode zone) de noodzakelijke stedelijke relaties van bebouwde en onbebouwde ruimten versterken. Daarom worden tot dit brede areaal de nabije buurten van het park, zowel in hun structurele als in hun sociale, economische en functionele omstandigheden geassocieerd. In de interventiezone (gele zone) worden de structurele relaties benadrukt tussen twee belangrijke stedelijke polen: de Schumanrotonde, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brussel, het hart van de Europese instellingen, en de buurt van het station Merode, gelegen op het grondgebied van de gemeente Etterbeek. Een eventuele overkapping of een brug over de “Kennedy” tunnel moet gezien worden als resultaat van deze relaties, niet als doel op zich.

Hoe kan het Jubilpark een inspirerende plek worden dat aansluit op de visie van de New European Bauhaus (NEB) principes (Sustainable, Together, Beautiful) en criteria (participatief proces, Multi-level engagement, Transdisciplinaire aanpak) die tegeljkertijd de erfgoeddimensie van deze plaats respecteert en valoriseert?

Hoe kan het Jubileumpark een ontmoetingsruimte worden rekening houdend met de klimaatveranderingen en het behoud van de natuurlijke ecosystemen?

Kan een ingreep op de Kennedy tunnel een gelegenheid bieden om de verwezenlijkingen van de Europese Commissie op een toegankelijk en tastbare manier aan het publiek voor te stellen?